Yesterday I attended BicolIT’s talk about current progress in information technology but I was really interested in the last topic about being a multimedia artist. 

So here are some snapshots I took with my phone on my way to the venue. Yesterday I attended BicolIT’s talk about current progress in information technology but I was really interested in the last topic about being a multimedia artist. 

So here are some snapshots I took with my phone on my way to the venue. Yesterday I attended BicolIT’s talk about current progress in information technology but I was really interested in the last topic about being a multimedia artist. 

So here are some snapshots I took with my phone on my way to the venue. Yesterday I attended BicolIT’s talk about current progress in information technology but I was really interested in the last topic about being a multimedia artist. 

So here are some snapshots I took with my phone on my way to the venue. Yesterday I attended BicolIT’s talk about current progress in information technology but I was really interested in the last topic about being a multimedia artist. 

So here are some snapshots I took with my phone on my way to the venue. Yesterday I attended BicolIT’s talk about current progress in information technology but I was really interested in the last topic about being a multimedia artist. 

So here are some snapshots I took with my phone on my way to the venue. Yesterday I attended BicolIT’s talk about current progress in information technology but I was really interested in the last topic about being a multimedia artist. 

So here are some snapshots I took with my phone on my way to the venue. Yesterday I attended BicolIT’s talk about current progress in information technology but I was really interested in the last topic about being a multimedia artist. 

So here are some snapshots I took with my phone on my way to the venue. Yesterday I attended BicolIT’s talk about current progress in information technology but I was really interested in the last topic about being a multimedia artist. 

So here are some snapshots I took with my phone on my way to the venue. Yesterday I attended BicolIT’s talk about current progress in information technology but I was really interested in the last topic about being a multimedia artist. 

So here are some snapshots I took with my phone on my way to the venue.

Yesterday I attended BicolIT’s talk about current progress in information technology but I was really interested in the last topic about being a multimedia artist.

So here are some snapshots I took with my phone on my way to the venue.

Poverty road kung tawagin ang daan na ito sa may bandang Raymundo. Ito yung papasok mula sa provenan na madalas pilahan ng mga estudyante, guro, tambay, bata, matanda, mayaman, mahirap o sakto lang tuwing alas tres ng hapon hanggang sa pagkagat ng dilim.
Madalas akong naglalakad dito pauwi sa aming bahay sa may Banawe kesa sa sumakay ako ng tricycle. Pag nakakahiram ako ng camera sa orgmates ko o sa mga kaibigan ko, di ko mapigilang hindi kumuha ng mga litrato sa dakong ito.
Masasabi kong mayaman ang daan na ito sa mga visual elements at sa mga istoryang kaya mong kunan gamit ang camera. Taliwas sa tawag ng nakararami, nagsisilbi itong treasure chest ng pirata para sakin. Sa bawat daan ko, iba iba ang ilaw, iba iba ang nangyayari, iba iba ang mga aktor, iba iba ang istorya, iba iba rin ang nakukuha mong litrato. 
Poverty road sa marami, minahan naman para sakin.Isang daan pero maraming magandang litrato ang kaya mong kunan.  Poverty road kung tawagin ang daan na ito sa may bandang Raymundo. Ito yung papasok mula sa provenan na madalas pilahan ng mga estudyante, guro, tambay, bata, matanda, mayaman, mahirap o sakto lang tuwing alas tres ng hapon hanggang sa pagkagat ng dilim.
Madalas akong naglalakad dito pauwi sa aming bahay sa may Banawe kesa sa sumakay ako ng tricycle. Pag nakakahiram ako ng camera sa orgmates ko o sa mga kaibigan ko, di ko mapigilang hindi kumuha ng mga litrato sa dakong ito.
Masasabi kong mayaman ang daan na ito sa mga visual elements at sa mga istoryang kaya mong kunan gamit ang camera. Taliwas sa tawag ng nakararami, nagsisilbi itong treasure chest ng pirata para sakin. Sa bawat daan ko, iba iba ang ilaw, iba iba ang nangyayari, iba iba ang mga aktor, iba iba ang istorya, iba iba rin ang nakukuha mong litrato. 
Poverty road sa marami, minahan naman para sakin.Isang daan pero maraming magandang litrato ang kaya mong kunan.  Poverty road kung tawagin ang daan na ito sa may bandang Raymundo. Ito yung papasok mula sa provenan na madalas pilahan ng mga estudyante, guro, tambay, bata, matanda, mayaman, mahirap o sakto lang tuwing alas tres ng hapon hanggang sa pagkagat ng dilim.
Madalas akong naglalakad dito pauwi sa aming bahay sa may Banawe kesa sa sumakay ako ng tricycle. Pag nakakahiram ako ng camera sa orgmates ko o sa mga kaibigan ko, di ko mapigilang hindi kumuha ng mga litrato sa dakong ito.
Masasabi kong mayaman ang daan na ito sa mga visual elements at sa mga istoryang kaya mong kunan gamit ang camera. Taliwas sa tawag ng nakararami, nagsisilbi itong treasure chest ng pirata para sakin. Sa bawat daan ko, iba iba ang ilaw, iba iba ang nangyayari, iba iba ang mga aktor, iba iba ang istorya, iba iba rin ang nakukuha mong litrato. 
Poverty road sa marami, minahan naman para sakin.Isang daan pero maraming magandang litrato ang kaya mong kunan.  Poverty road kung tawagin ang daan na ito sa may bandang Raymundo. Ito yung papasok mula sa provenan na madalas pilahan ng mga estudyante, guro, tambay, bata, matanda, mayaman, mahirap o sakto lang tuwing alas tres ng hapon hanggang sa pagkagat ng dilim.
Madalas akong naglalakad dito pauwi sa aming bahay sa may Banawe kesa sa sumakay ako ng tricycle. Pag nakakahiram ako ng camera sa orgmates ko o sa mga kaibigan ko, di ko mapigilang hindi kumuha ng mga litrato sa dakong ito.
Masasabi kong mayaman ang daan na ito sa mga visual elements at sa mga istoryang kaya mong kunan gamit ang camera. Taliwas sa tawag ng nakararami, nagsisilbi itong treasure chest ng pirata para sakin. Sa bawat daan ko, iba iba ang ilaw, iba iba ang nangyayari, iba iba ang mga aktor, iba iba ang istorya, iba iba rin ang nakukuha mong litrato. 
Poverty road sa marami, minahan naman para sakin.Isang daan pero maraming magandang litrato ang kaya mong kunan.  Poverty road kung tawagin ang daan na ito sa may bandang Raymundo. Ito yung papasok mula sa provenan na madalas pilahan ng mga estudyante, guro, tambay, bata, matanda, mayaman, mahirap o sakto lang tuwing alas tres ng hapon hanggang sa pagkagat ng dilim.
Madalas akong naglalakad dito pauwi sa aming bahay sa may Banawe kesa sa sumakay ako ng tricycle. Pag nakakahiram ako ng camera sa orgmates ko o sa mga kaibigan ko, di ko mapigilang hindi kumuha ng mga litrato sa dakong ito.
Masasabi kong mayaman ang daan na ito sa mga visual elements at sa mga istoryang kaya mong kunan gamit ang camera. Taliwas sa tawag ng nakararami, nagsisilbi itong treasure chest ng pirata para sakin. Sa bawat daan ko, iba iba ang ilaw, iba iba ang nangyayari, iba iba ang mga aktor, iba iba ang istorya, iba iba rin ang nakukuha mong litrato. 
Poverty road sa marami, minahan naman para sakin.Isang daan pero maraming magandang litrato ang kaya mong kunan.  Poverty road kung tawagin ang daan na ito sa may bandang Raymundo. Ito yung papasok mula sa provenan na madalas pilahan ng mga estudyante, guro, tambay, bata, matanda, mayaman, mahirap o sakto lang tuwing alas tres ng hapon hanggang sa pagkagat ng dilim.
Madalas akong naglalakad dito pauwi sa aming bahay sa may Banawe kesa sa sumakay ako ng tricycle. Pag nakakahiram ako ng camera sa orgmates ko o sa mga kaibigan ko, di ko mapigilang hindi kumuha ng mga litrato sa dakong ito.
Masasabi kong mayaman ang daan na ito sa mga visual elements at sa mga istoryang kaya mong kunan gamit ang camera. Taliwas sa tawag ng nakararami, nagsisilbi itong treasure chest ng pirata para sakin. Sa bawat daan ko, iba iba ang ilaw, iba iba ang nangyayari, iba iba ang mga aktor, iba iba ang istorya, iba iba rin ang nakukuha mong litrato. 
Poverty road sa marami, minahan naman para sakin.Isang daan pero maraming magandang litrato ang kaya mong kunan.  Poverty road kung tawagin ang daan na ito sa may bandang Raymundo. Ito yung papasok mula sa provenan na madalas pilahan ng mga estudyante, guro, tambay, bata, matanda, mayaman, mahirap o sakto lang tuwing alas tres ng hapon hanggang sa pagkagat ng dilim.
Madalas akong naglalakad dito pauwi sa aming bahay sa may Banawe kesa sa sumakay ako ng tricycle. Pag nakakahiram ako ng camera sa orgmates ko o sa mga kaibigan ko, di ko mapigilang hindi kumuha ng mga litrato sa dakong ito.
Masasabi kong mayaman ang daan na ito sa mga visual elements at sa mga istoryang kaya mong kunan gamit ang camera. Taliwas sa tawag ng nakararami, nagsisilbi itong treasure chest ng pirata para sakin. Sa bawat daan ko, iba iba ang ilaw, iba iba ang nangyayari, iba iba ang mga aktor, iba iba ang istorya, iba iba rin ang nakukuha mong litrato. 
Poverty road sa marami, minahan naman para sakin.Isang daan pero maraming magandang litrato ang kaya mong kunan. 

Poverty road kung tawagin ang daan na ito sa may bandang Raymundo. Ito yung papasok mula sa provenan na madalas pilahan ng mga estudyante, guro, tambay, bata, matanda, mayaman, mahirap o sakto lang tuwing alas tres ng hapon hanggang sa pagkagat ng dilim.

Madalas akong naglalakad dito pauwi sa aming bahay sa may Banawe kesa sa sumakay ako ng tricycle. Pag nakakahiram ako ng camera sa orgmates ko o sa mga kaibigan ko, di ko mapigilang hindi kumuha ng mga litrato sa dakong ito.

Masasabi kong mayaman ang daan na ito sa mga visual elements at sa mga istoryang kaya mong kunan gamit ang camera. Taliwas sa tawag ng nakararami, nagsisilbi itong treasure chest ng pirata para sakin. Sa bawat daan ko, iba iba ang ilaw, iba iba ang nangyayari, iba iba ang mga aktor, iba iba ang istorya, iba iba rin ang nakukuha mong litrato. 

Poverty road sa marami, minahan naman para sakin.
Isang daan pero maraming magandang litrato ang kaya mong kunan. 

Raymundo, UPLB Raymundo, UPLB Raymundo, UPLB
I took the opportunity to photograph Kimm’s four year-old hair before he finally decided to have them cut. I took the opportunity to photograph Kimm’s four year-old hair before he finally decided to have them cut. I took the opportunity to photograph Kimm’s four year-old hair before he finally decided to have them cut. I took the opportunity to photograph Kimm’s four year-old hair before he finally decided to have them cut. I took the opportunity to photograph Kimm’s four year-old hair before he finally decided to have them cut. I took the opportunity to photograph Kimm’s four year-old hair before he finally decided to have them cut.

I took the opportunity to photograph Kimm’s four year-old hair before he finally decided to have them cut.

My friend Sasha wanted to do some boudoir shoot.
Voila. 

Thanks to my housemates for letting me shoot in the house.
Also, thanks to Charchar and Van for assisting.

P.S. The third photo was taken by Van.  My friend Sasha wanted to do some boudoir shoot.
Voila. 

Thanks to my housemates for letting me shoot in the house.
Also, thanks to Charchar and Van for assisting.

P.S. The third photo was taken by Van.  My friend Sasha wanted to do some boudoir shoot.
Voila. 

Thanks to my housemates for letting me shoot in the house.
Also, thanks to Charchar and Van for assisting.

P.S. The third photo was taken by Van.  My friend Sasha wanted to do some boudoir shoot.
Voila. 

Thanks to my housemates for letting me shoot in the house.
Also, thanks to Charchar and Van for assisting.

P.S. The third photo was taken by Van. 

My friend Sasha wanted to do some boudoir shoot.

Voila. 

Thanks to my housemates for letting me shoot in the house.

Also, thanks to Charchar and Van for assisting.

P.S. The third photo was taken by Van. 

Happy Singles Awareness Day to my roommate Erik.
Happy Valentine’s Day to my housemates Lex and vanillugh.

Happy Singles Awareness Day to my roommate Erik.
Happy Valentine’s Day to my housemates Lex and vanillugh.

Happy Singles Awareness Day to my roommate Erik.

Happy Valentine’s Day to my housemates Lex and vanillugh.

Embercore’s drummer, Lester, during UPLB Feb Fair 2014!
Salamat sir sa tugtugan! Embercore’s drummer, Lester, during UPLB Feb Fair 2014!
Salamat sir sa tugtugan! Embercore’s drummer, Lester, during UPLB Feb Fair 2014!
Salamat sir sa tugtugan!

Embercore’s drummer, Lester, during UPLB Feb Fair 2014!

Salamat sir sa tugtugan!

I fell in love with your music! Thank you very much!

Pulso in UPLB Feb Fair 2014. I fell in love with your music! Thank you very much!

Pulso in UPLB Feb Fair 2014.

I fell in love with your music! Thank you very much!

Pulso in UPLB Feb Fair 2014.

Having a break from writing and thinking.
I will never get tired of this place. Having a break from writing and thinking.
I will never get tired of this place. Having a break from writing and thinking.
I will never get tired of this place. Having a break from writing and thinking.
I will never get tired of this place. Having a break from writing and thinking.
I will never get tired of this place.

Having a break from writing and thinking.

I will never get tired of this place.